که سهم من بشود ؛ یک نگاه سرسری ات

مَردها خیلی هم خوبند...

دوست داشتنی و مهربان ، عاشقِ محبتِ واقعی

گاهی وقت ها مثل یه بچه از تهِ دل خوشحالند.

و گاهی مثل یک پیرمردِ خسته.

اکثرشان 

تنهایی را تجربه کرده اند.

بیشترشان درد کشیده اند.

و اکثرا غمهایشان را در وجودشان مخفی کرده اند.

خیلی از اشک ها را 

نگذاشته اند از چشمانشان بیرون بریزد.

مَردها می روند قدم میزنند 

تا یادشان نرود که به جایِ گریه 

باید قدمهایِ محکم داشته باشند.

همانهایی که اگر عاشق شوند، 

برایتان شاملو می شوند و بیستون می کَنند.

و تو 

بهشت را رویِ زمین خواهی داشت.

آری اینها مَرد هستند...

نوشته شده در سه‌شنبه 8 خرداد 1397ساعت 08:22 توسط ع.پ (رهگذر) نظرات (2)


Design By : Pichak