که سهم من بشود ؛ یک نگاه سرسری ات

خوشبختی ;

چیزی نیست که کسی آن را از جیبش در آورد و به شما بدهد، 

تازه تهدیدتان کند که اگر بچه خوبی نباشید، 

فردا خوشبختی را از شما می گیرد! 

خوشبختی قابل پیش بینی نیست، شبیه به آب و هوا! 

مثلا فردا تا ظهر کمی تا قسمتی خوشبختیم 

و از شب تا آخرِ هفته کاملا خوشبخت! 

نه! 

خوشبختی یک ارزش است، که به تو ، به ما بستگی دارد! 

خوشبختی جریان قابل انتقالی است که می شود، تقسیمش کرد! 

خوشبختی یعنی کشفِ هویتِ خودمان! 

حالا رضایت کم کم بوجود می آید. 

اگر در اطرافتان کسانی را دارید که شما را دوست ندارند، 

یا خیلی دوست دارند، 

از شما متنفرند یا تازه با شما وصل شدند، 

بدانید این شروع خوشبختیست! 

شما شبیه به همه نیستید! 

پس کشف در حالِ اتفاق است. 

با بوسیدن خوشبختی را انتقال دهید، 

با آغوش، با چشمها، با دست ها.. 

با صدا خوشبختی را انتقال دهید، 

وقتی به کسی می گویید: دوستت دارم. 

وقتی خوشبختید از هزاران فاصله معلوم است، 

شبیه به رقصی جنون آمیز.

نوشته شده در شنبه 18 فروردین 1397ساعت 08:00 توسط ع.پ (رهگذر) نظرات (1)


Design By : Pichak