که سهم من بشود ؛ یک نگاه سرسری ات

مردی برای دو  فرزند کوچکش یک ساندویچ خرید!

آنرا روی میز گذاشت و به اولی گفت : 

"تو ساندویچ را نصف کن"

و به دومی گفت : 

"و تو انتخاب کن" !

مات و مبهوت نحوه ی تربیت و عدالت این مرد شدم.

یعنی اگه اولی یه وقت عمداً نامساوی نصف کنه

دومی حق داشته باشه که اول انتخاب کنه ! 


"این جوری عدالت رو یاد بچه هامون بدیم"

نوشته شده در پنج‌شنبه 16 فروردین 1397ساعت 09:22 توسط ع.پ (رهگذر) نظرات (0)


Design By : Pichak