که سهم من بشود ؛ یک نگاه سرسری ات

گمان میکنی 

دوست داری از چیزی باخبر شوی، 

اما بعد وقتی آن را فهمیدی 

به تنها چیزی که فکر میکنی 

این است که آن را از سرت بیرون کنی. 

از حالا به بعد، 

وقتی آدمها از من میپرسند 

در آینده چه کاره خواهم شد ؟

قصد دارم بگویم: 

کارشناس از یاد زدودن...!


سومانک کید

زندگی اسرار آمیز زنبورها

نوشته شده در پنج‌شنبه 12 مرداد 1396ساعت 16:47 توسط ع.پ (رهگذر) نظرات (1)


Design By : Pichak