که سهم من بشود ؛ یک نگاه سرسری ات

زندگی سختی را پشت سر گذاشته بودم

و همیشه شاکی بودم

که خدایا چرا این همه سختی فقط برای من؟

بعد یک روز تو آمدی

و من فهمیدم خدا بهترین مخلوقش را

برای من کنار گذاشته بوده!

نمی‌گویم سختی‌ها بهای بودن تو بود

تو که قیمت نداری

می‌گویم اگر همه چیز خوب بود و تو هم بودی،

آنوقت عدالت خدا کجا می رفت؟

هرچند هنوز هم هرچه فکر می‌کنم

خداوندی که از تو یکی آفریده و فقط به من داده

چطور می‌تواند عدالت رادر حق بقیه رعایت کرده باشد؟

نوشته شده در پنج‌شنبه 19 اسفند 1395ساعت 09:42 توسط ع.پ (رهگذر) نظرات (2)


Design By : Pichak