که سهم من بشود ؛ یک نگاه سرسری ات

بیا خاص باشیم

بیا وسط یک جمع دوستانه 

چشم ها را گرد کنیم

من ابروی راستم را که بالا انداختم

تو چشمهایت را کمی غمگین کنی!

و هیچ کس نداند

که من 

پرسیده ام دورت بگردم؟؟

نوشته شده در چهارشنبه 18 اسفند 1395ساعت 08:31 توسط ع.پ (رهگذر) نظرات (2)


Design By : Pichak